Pictura Normann AS skal til enhver tid drive sin forretningsvirksomhet på en slik måte som ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

Foruten de produkt- og forretningsmessige elementer er miljø en av de viktigste kriterier ved valg av leverandører for oss i Pictura Normann AS.

Selskapet er medlem i Grønt punkt tidl. Materialretur, og er aktiv deltaker i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag til følgende materialskaper:

Plastretur AS

Norsk Returkartong AS for emballasjekartong

Norsk Reasy AS

Som en betydelig leverandør til detaljistmarkedet innen faghandelen - bok og papir, dagligvarehandelen og turistmarkedet har vi i alle år sett på miljøbevissthet som et av våre konkurransefortrinn.

Pictura Normann AS ønsker i utgangspunktet å benytte leverandører som er miljøsertifisert eller ISO/EMAS-sertifisert. De fleste av våre leverandører har en slik sertifisering i henhold til internasjonal eller nasjonal standard.

Det er naturlig del av innkjøpsrutinen i Pictura Normann  AS at leverandørens miljøprofil blir gjennomgått. Vi nøler ikke med å bytte leverandører for å oppnå miljøgevinst.

Pictura Normann AS, Slynga 4, 2005 Rælingen, Norge Tlf: 63 83 61 00,  Email: firmapost@pictura.no Cookie policy MiljøprofilMiljøprofil